Sąd Rejonowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 15.10.2021, 16:00

 

 

Ważny komunikat - Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa

Informujemy, że wejście na teren Sądu Rejonowego w Siedlcach jest możliwe za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę lub posiedzenie. Pracownicy ochrony będą wpuszczać osoby wezwane nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną godziną posiedzenia.

Interesanci sądu (np. strony, pełnomocnicy) w czasie pobytu w budynkach Sądu mają obowiązek korzystania z własnych maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.

Osoby wchodzące do budynku Sądu są obowiązane zdezynfekować ręce przy wykorzystaniu środków do dezynfekcji udostępnionych przez Sąd. Interesanci zobowiązani są do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia lub pomieszczenia BOI w przypadku korzystania z Czytelni Akt oraz zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 – 2 m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu.

Funkcjonowanie BOI,  Czytelni Akt od dnia 26 maja 2020 roku

 

Skrzynka podawcza jest wystawiona od poniedziałku do piątku
 w godzinach 08.30-15.30 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  NUMERÓW  TELEFONÓW  

SĄDU  REJONOWEGO  W  SIEDLCACH

  

 

Biuro Obsługi Interesanta - numery telefonów 

25-6400 701

 

FAX  BOI  - 25 – 6400 830

 

 

Aktualne numery telefonów:

 

 • -I Wydział Cywilny – 25 6400 801; 25 6400 799
 • -II Wydział Karny – 25 6400 879; 25 6400 878
 • -III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 25 6400 776; 25 6400 777
 • -IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 25 6400 736;
 • -V Wydział Gospodarczy - 25 6400 719; 25 6400 720
 • -VI Wydział Ksiąg Wieczystych - 25 6400 751; 25 6400 758
 • - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Łosicach – nr telefonu/fax 83 – 359 07 14
 • -Sekcja Wykonawcza – 25 6400841; 25 6400843
 • -Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich - 25 6400 766; 25 6400 767
 • - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych - 25 6400 851; 25 6400 849
 • - Oddział Administracji - 25 6400 809;  25 6400 807

- FAX Oddz. Administracyjny -  25 6400 710

 • - Oddział Finansowy – nr telefonu 25 6400 827;  25 6400 826,

 

Zachęcamy do korzystania z platformy e-Płatności za pośrednictwem której realizowane mogą być płatności bezgotówkowe dotyczące opłat sądowych oraz zakup e-znaku sądowego oraz zachęcamy do dokonywania płatności w formie bezgotówkowej , np. przelewem bankowym.

 

 

Ważny komunikat - Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek) lub interesant Sądu Rejonowego w Siedlcach, która wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej) lub pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (nr telefonu 256400701, e-mail boi@siedlce.sr.gov.pl).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Komunikat
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach
w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu
rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce

 


 


 

 


 
do góry