Sąd Rejonowy w Siedlcach

(Zam.Publ. 3/2020) Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A

Udział w postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert i oświadczeń, odbywa się formie pisemnej albo przy użyciu systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępnego pod adresem:

 

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=6527253

Ogłoszenie o przetargu na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c617bf56-e0d7-405d-aae2-9823b6242f4a

Metadane

Data publikacji : 17.03.2020
Data modyfikacji : 27.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Rycerz Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Rycerz

Opcje strony

do góry