Sąd Rejonowy w Siedlcach

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/10865,ZamPubl-12020-Swiadczenie-uslug-sprzatania-powierzchni-biurowych-w-budynkach-Sad.html
2021-01-19, 16:37

(Zam.Publ. 1/2020) Świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach wraz z utrzymaniem czystości na terenie zewnętrznym przylegającym do budynków

Udział w postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert i oświadczeń, odbywa się formie pisemnej albo przy użyciu systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępnego pod adresem:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=5562454

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4caf91b2-f8ff-4499-9844-fdecc46f4622

Metadane

Data publikacji : 08.01.2020
Data modyfikacji : 05.02.2020
Obowiązuje do : 30.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Rycerz Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Rycerz

Opcje strony