Sąd Rejonowy w Siedlcach

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Siedlcach (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został w celu ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Siedlcach i podejmowanych w nich czynnościach.

Portal Informacyjny utworzony został na podstawie zarządzenia nr 16/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 15 czerwca 2015 roku oraz został uaktualniony zarządzeniem nr 54/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Treść)

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w sekretariacie odpowiedniego wydziału Sądu Rejonowego w Siedlcach poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Siedlcach określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 54/2019. (Treść)

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 16.06.2015
Data modyfikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry