Sąd Rejonowy w Siedlcach

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  Sąd Rejonowy w Siedlcach

Adresy skrzynek podawczych to:

/v537m3qonk/SkrytkaESP

/v537m3qonk/Domyślny

 

 

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Szersze informacje na stronach:

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Siedlcach: 

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sądu (8:00 – 15:00) do Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Siedlcach mieszczącego się w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31A na następujących nośnikach danych:
  • Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu  Rejonowego  w Siedlcach: 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, do czasu uruchomienia przez MSWIA Centralnego Repozytorium Dokumentów oraz opublikowania w nim wzoru elektronicznego dokumentu, doręczanie dokumentów za pośrednictwem ePUAP będzie możliwe w ramach narzędzi funkcjonalnych udostępnianych przez tę platformę.

Metadane

Data publikacji : 30.11.2009
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry