Sąd Rejonowy w Siedlcach

Pisma w formie elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że w związku z brakiem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 2 ustawy z 17 listopada
1964 roku - Kodeksu postępowania cywilnego w chwili obecnej nie ma możliwości
wnoszenia do Sądu Rejonowego w Siedlcach pism procesowych w formie elektronicznej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych
pism procesowych, w tym środków zaskarżenia oraz skarg na czynności komornika
sądowego do Sądu Rejonowego w Siedlcach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywola skutków prawnych i nie wymaga
podjęcia przez sąd czynności o charakterze faktycznym i prawnym (np. wezwania do
usunięcia braków formalnych pisma).
Nadto uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP mogą
być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2024
Data modyfikacji : 10.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry