Sąd Rejonowy w Siedlcach

Konta bankowe

RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

(opłaty od wniosków, wpisy, opłaty KRS, opłaty i odpisy KW, grzywny, koszty i kary)

 

 

 

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Wpłacających prosimy o podanie w treści przelewu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko/nazwa firmy/, wydział, którego wpłata dotyczy, sygnatura akt, numer karty dłużnika.

UWAGA!  BRAK WYŻEJ WYMIENIONYCH DANYCH SPOWODUJE OPÓŹNIENIE PRZEKAZANIA PAŃSTWA WPŁATY DO ODPOWIEDNIEO WYDZIAŁU!!!

Mikrorachunki dochodów budżetowych:

  • I Wydział Cywilny

24 1010 0055 1633 0041 5400 0001 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty cywilne

 

  • II Wydział Karny

94 1010 0055 1633 0041 5400 0002 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty karne

 

  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich

67 1010 0055 1633 0041 5400 0003 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty rodzinne

 

  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

40 1010 0055 1633 0041 5400 0004 – opłaty od wniosków, grzywny i koszty

 

  • V Wydział Gospodarczy

13 1010 0055 1633 0041 5400 0005 – opłaty od wniosków, opłaty KRS,  grzywny i koszty  gospodarcze

 

  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych

83 1010 0055 1633 0041 5400 0006 – opłaty i odpisy dotyczące ksiąg wieczystych

 

  • VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosicach

29 1010 0055 1633 00415400 0008 – opłaty i odpisy dotyczące ksiąg wieczystych

 

Rachunek dochodów budżetowych

64 1010 1010 0016 8722 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

SWIFT: NBPLPLPW

 

RACHUNEK FUNDUSZU POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

 

73 1130 1017 0013 4406 7520 0007 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

SWIFT: GOSKPLPW

 

 

RACHUNEK SUM NA ZLECENIE (ZALICZKI)

 

(zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty KRN)

 

36 1130 1020 0013 4406 7520 0002

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

SWIFT: GOSKPLPW

 

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

 

(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, rękojmie, depozyty w sprawach cywilnych, wpłaty na rzecz Funduszu Pracy)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

SWIFT: GOSKPLPW

 

 Wpłat przelewem można dokonywać na numery rachunków bankowych

 

PLN   59 1130 1017 0021 1001 2690 0004 

EUR  16 1130 1017 0021 1001 2690  0002 

CHF   43 1130 1017 0021 1001 2690  0001

GBP   86 1130 1017 0021 1001 2690 0003 

USD   32 1130 1017 0021 1001 2690 0005 

 

Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w placówkach Banku Pekao  na numery rachunków bankowych

 

 

 

 PLN  77 1240 6957 0111 0000 0000 0902

EUR  68 1240 6957 0978 0000 0000 0200

CHF  52 1240 6957 0797 0000 0000 0129

GBP  36 1240 6957 0789 0000 0000 0138

USD  18 1240 6957 0787 0000 0000 0174

 

WPŁATY I WYPAŁTY Z RACHUNKU SUM DEPOZYTOWYCH NIE SĄ REALIZOWANE W KASIE SĄDU!!!

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2009
Data modyfikacji : 22.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Duk Oddział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Bułakowski
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry