Sąd Rejonowy w Siedlcach

Obsługa Interesanta

 

Biuro Obsługi Interesantów jest czynne w dniach pracy Sądu, przy czym interesanci przyjmowani są w poniedziałki od 8:30 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Interesanci mogą kontaktować się z BOI osobiście, telefonicznie oraz przy pomocy poczty elektronicznej:

   numer telefonu:

25 640 07 01 po połączeniu proszę tonowo wybrać 3

e-mail:  boi@siedlce.sr.gov.pl

Uwaga!

W Biurze Obsługi Interesantów obowiązuje system kolejkowy. W celu obsługi należy pobrać numerek z biletomatu znajdującego się przed Biurem Obsługi Interesantów. W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane – obowiązuje jednak kolejka oczekujących. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy okazać dowód osobisty.

SKŁADANIE KORESPONDENCJI NA BOI.

Kierowanie do Sądu Rejonowego w Siedlcach wszelkich pism i wniosków zawsze może następować w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo poprzez złożenie korespondencji do skrzynki podawczej (bez konieczności wchodzenia do budynku), wystawionej przy wejściu głównym do budynków Sądu Rejonowego w Siedlcach, która będzie opróżniana każdego dnia roboczego, po zakończeniu godzin urzędowania. Skrzynka podawcza dostępna jest we wszystkie dni robocze w godzinach 08:30 - 15:30.

Potwierdzenie złożenia korespondencji w skrzynce podawczej Sądu będzie można uzyskać na wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na kopercie należy wskazać czytelnie adres e-mail).

 

Metadane

Data publikacji : 13.02.2017
Data modyfikacji : 17.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Dziudzik
Osoba modyfikująca informację:
Hubert Dziudzik

Opcje strony

do góry