Sąd Rejonowy w Siedlcach

Petycje

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawcach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Wykaz petycji

l.p.

Numer sprawy

Data wpływu petycji

Odwzorcowanie petycji

 

Przebieg postępowania (stan aktualny)

1

A-054-1/20

05.11.2020r.

petycja z dnia 05.11.2020 r.

Petycja została pozytywnie rozpoznana w dniu 04.01.2021 r.

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2021
Data modyfikacji : 20.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry