Sąd Rejonowy w Siedlcach

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz.1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Siedlcach została wyznaczona Pani Milena Zalewska.

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy
w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Siedlcach;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ww. Ustawy;
  3. monitorowanie działalności Sądu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Siedlcach bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

Kontakt:

 

Milena Zalewska

Koordynator do spraw dostępności

Sąd Rejonowy w Siedlcach

ul. Kazimierzowska 31 A

tel. 025 64 00 704

e-mail: milena.zalewska@siedlce.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry