Sąd Rejonowy w Siedlcach

Aktualnie znajdujesz się na:

adres kontaktowy :

SĄD REJONOWY W SIEDLCACH
ul. Kazimierzowska 31A,
08-110 Siedlce

NIP : 821-10-21-463

e-mail: boi@siedlce.sr.gov.pl

telefon BOI : 256400701 ;  fax : 256400830

 


 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Biuro Obsługi Interesanta Wydziału VI Ksiąg Wieczystych

Przyjmuje interesantów w godzinach:

Poniedziałek-Piątek 09.00 - 15.00

 


Godziny urzędowania:

 

Sąd Rejonowy w Siedlcach
 8.00 - 16.00 (poniedziałek- piątek) 

Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo

 

 

Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach: ul. Szpitalna 2,  08-200 Łosice

                         
                         7.30 - 15.30 (poniedziałek- piątek)

Osoby niepełnosprawne wykazujące chęć skorzystania z pomocy w poruszaniu się i przemieszczaniu po budynku Wydziału Zamiejscowego w Ksiąg Wieczystych w Łosicach proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod tel.   83- 359-07-14 Lub e-mail: kw.losice@siedlce.sr.gov.pl

 


 

Z dniem  1 kwietnia 2019 roku  Sąd Rejonowy w Siedlcach uruchamia zastępczą obsługę kasową w zakresie  przyjmowania wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne w sprawach dotyczących postępowania sądowego  w zakresie grzywien, opłat i kosztów sądowych, zaliczek i nawiązek oraz sprzedaży znaków opłaty sądowej.

Punkt Obsługi Kasowej prowadzi podmiot zewnętrzy.

Punkt Obsługi kasowej z tytułu operacji kasowych nie pobiera żadnych prowizji i opłat bankowych.

Punku Obsługi Kasowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do 16.00.

Punkt Obsługi Kasowej realizuje wpłaty za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Punk Obsługi Kasowej nie realizuje wypłat gotówkowych.


 

NOWA FORMA OPŁATY SĄDOWEJ : E-PŁATNOŚCI

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408, zm. Dz.U.2016.948).

Zgodnie z nowymi przepisami, znaki opłaty sądowej w nowej formie będą zawierały, poza innymi oznaczeniami, kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, zapisany w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprzedaż znaków będzie odbywać się dwojako:

  • za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu mechanizmu gwarantującego nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty (tzw. szybki przelew, pay-by link lub kartą płatniczą), co będzie wiązać się z uiszczeniem prowizji na rzecz operatora płatności (0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 39 groszy), ale będzie również umożliwiać wielokrotny wydruk znaku (np. w przypadku jego zagubienia)

  • w sądzie – gdzie będzie się odbywać sprzedaż znaku bez prowizji.

W celu dokonania zakupu znaków opłaty sądowej przez Internet, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia platformę e-płatności (Portal Opłat Sądowych) pod adresem :  https://oplaty.ms.gov.pl/  

 


 

Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów:

W okresie epidemii wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów w/w dniu i godzinach.
Skargi i wnioski proszę kierować pisemnie bądź drogą e-mail

W poniedziałki,  w godz. 1000 – 1300  :

- Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

- Przewodnicząca Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

- Przewodniczący Wydziału Gospodarczego.

 

W poniedziałki,  w godz. 1100 – 1300  :

- Przewodnicząca II Wydziału Karnego.

 

  We wtorki, w godz. 1000 – 1300  :

- Przewodnicząca Wydziału Cywilnego;

- Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych

- Przewodniczący Zamiejscowego VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siedlcach z/s w Łosicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTOR
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Adam Florczykiewicz - informatyk SR

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2004
Data modyfikacji : 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry