Sąd Rejonowy w Siedlcach

Pokrzywdzeni

 

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wykaz podmiotów świadczących bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić  do instytucji wymienionych w powyższym wykazie w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy też pomocy materialnej, a mianowicie:

 

1.      organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2.      pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3.      pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

4.      pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5.      pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

6.      finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

7.      dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

8.      finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;

9.      pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

10.   pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

ULOTKA STRONA 1

ULOTKA STRONA 2

Metadane

Data publikacji : 06.03.2015
Data modyfikacji : 20.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Syczuk

Opcje strony

do góry