Sąd Rejonowy w Siedlcach

Informacje - jak złożyć wniosek o odpis księgi wieczystej lub wpis/założenie księgi wieczystej 

 

Wniosek o wydanie:
 

  • 1) odpisu zwykłego księgi wieczystej, 
  • 2) odpisu zupełnego księgi wieczystej, 
     
  • 3) wyciągu z księgi wieczystej, 
  • 4) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej 

po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1407)
składa się:
 

Wniosek o wpis w księdze wieczystej lub o jej założenie, o czym stanowi art. 626 §1 kpc, może złożyć każdy obywatel osobiście lub korespondencyjnie w Sądzie Rejonowym, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek musi być złożony na urzędowym formularzu , własnoręcznie podpisany, z dołączonym oryginalnym dowodem opłaty sądowej od wniosku, wraz zdokumentami (art.244kpc) stanowiącymi podstawę wpisu, a nie ich kserokopiami.

Opłatę od wniosku można uiścić:

  • gotówką w kasie Sądu Rejonowego w Siedlcach (link)
  • przelewem na konto Sądu Rejonowego w Siedlcach (link)

Formularze wniosków nieodpłatnie można pobrać osobiście w Sądzie Rejonowym w Siedlcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ulicy Kazimierzowskiej 31A., w centrali Centralnej Informacji KW, ekspozyturach Centralnej Informacji KW lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Formularz o wpis w SR
Formularz stosowany w Centralnej Informacji o wydanie odpisu z KW

Kontakt:

  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach - ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce, Telefon - (25)6400758, (25)6400759
  • Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą w Łosicah - ul. Szpitalna 2, 08-200 Łosice - I piętro, Telefon - (83)359-07-14

Godziny urzędowania - (link)

Metadane

Data publikacji : 01.09.2011
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Wydziału KW w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry