Sąd Rejonowy w Siedlcach

Informacje - jak złożyć wniosek o odpis księgi wieczystej lub wpis/założenie księgi wieczystej 

 

Wniosek o odpis księgi wieczystej można  złożyć osobiście w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Warszawie (dane adresowe) lub Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w każdym sądzie który prowadzi księgi wieczyste w systemie elektronicznym, lub korespondencyjnie, po spełnieniu warunków przewidzianych w §3.1 oraz §4.1 oraz §4a ust. 1-4 Rozporządzenia MS z dnia 14-08-2003r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (DzU. Z dnia 17-09-2003r. nr. 162, poz. 1571) tj. na urzędowym formularzu , podpisany własnoręcznie, opłacony w kasie Sądu lub na konto Sądu-dołączony  do wniosku oryginalny dowód wniesienia opłaty sądowej.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej lub o jej założenie, o czym stanowi art. 626 §1 kpc, może złożyć każdy obywatel osobiście lub korespondencyjnie w Sądzie Rejonowym, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek musi być złożony na urzędowym formularzu , własnoręcznie podpisany, z dołączonym oryginalnym dowodem opłaty sądowej od wniosku, wraz zdokumentami (art.244kpc) stanowiącymi podstawę wpisu, a nie ich kserokopiami.

Opłatę od wniosku można uiścić:

  • gotówką w kasie Sądu Rejonowego w Siedlcach (link)
  • przelewem na konto Sądu Rejonowego w Siedlcach (link)

Formularze wniosków nieodpłatnie można pobrać osobiście w Sądzie Rejonowym w Siedlcach w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ulicy Kazimierzowskiej 31A., w centrali Centralnej Informacji KW, ekspozyturach Centralnej Informacji KW lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.  (link)

Kontakt:

  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach - ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce, Telefon - (25)6400758, (25)6400759
  • Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą w Łosicah - ul. Szpitalna 2, 08-200 Łosice - I piętro, Telefon - (83)359-07-14

Godziny urzędowania - (link)

Metadane

Data publikacji : 01.09.2011
Data modyfikacji : 14.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Wydziału KW w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry