Sąd Rejonowy w Siedlcach

Edukacja prawna

Edukacja prawna służy pogłębianiu wiedzy na temat podstawowych praw i obowiązków, zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Stanowi niezbędny warunek odpowiedzialnej aktywności obywatela w społeczeństwie i w państwie, jak również pozwala skutecznie korzystać z przysługujących praw. Niezwykle istotna jest edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego.

 

Działania sądów powszechnych z zakresu edukacji prawnej skierowane do młodzieży szkolnej obejmują: spotkania z sędziami i innymi pracownikami sądów, udział zorganizowanych grup młodzieży w rozprawach sądowych, zwiedzanie pomieszczeń sądowych i sal rozpraw, przygotowywanie przez uczniów symulacji rozpraw z uwzględnieniem ról procesowych, udział uczniów w wykładach o tematyce prawnej, jak również rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Realizowane przedsięwzięcia edukacyjne upowszechniają wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze sądownictwa w Polsce.

 

Informacje oraz opracowania z zakresu edukacji prawnej (w tym podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika...”, „Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży”, poradnik dla młodzieży „Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego”, poradnik dla nauczycieli „Inspirator edukacji prawnej”) można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/ oraz na stronie http://www.edukacjaprawna.gov.pl/

 

Sąd Rejonowy w Siedlcach  w zakresie edukacji prawnej współpracuje obecnie z wieloma szkołami z terenu miasta Siedlce, powiatu siedleckiego i powiatu łosickiego.

 

W 2017 roku zainteresowanie współpracą zgłosiły szkoły, m. in.:

- II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach

- Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach;

- Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach;

- Gimnazjum w Białkach;

- Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach;

-  Gimnazjum w Paprotni;

- Zespół Oświatowy w Wiśniewie;

- Gimnazjum w Domanicach;

- Gimnazjum w Skórcu;

- Publiczne Gimnazjum w Górkach;

- Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach;

- Zespół Oświatowy w Iganiach;

- Liceum Ogólnokształcące w Łosicach;

- Gimnazjum Nr 1 w Mordach;

- IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach;

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Siedlcach.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

 

Większość ze szkół już odwiedziła Sąd Rejonowy w Siedlcach.

 

Młodzież w trakcie pobytu w sądzie ma możliwość spotkania z sędziami, kuratorami i innymi pracownikami Sądu, udziału w rozprawach sądowych, zwiedzania pomieszczeń sądowych i sal rozpraw, zapoznania się z funkcjonowaniem Sądu, w tym nowopowstałych komórek: Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia.

 

Podkreślić należy, iż uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach przygotowali symulację rozprawy karnej, której przedmiotem było udzielanie środka odurzającego, zaś uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach symulację rozprawy cywilnej, której przedmiotem było przywrócenie posiadania.

 

Obecnie Sąd Rejonowy w Siedlcach kontynuuje działania z zakresu edukacji prawnej skierowane do młodzieży szkolnej. Osobą wyznaczoną do koordynowania działań z zakresu edukacji prawnej w Sądzie Rejonowym w Siedlcach jest starszy inspektor Monika Fronc, z którą można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: edukacja@siedlce.sr.gov.pl lub telefonicznie (tel. [25] 640 08 07)

 

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe zainteresowane działaniami w ramach edukacji prawnej również do współpracy z Sądem Rejonowym w Siedlcach.

Metadane

Data publikacji : 24.11.2017
Data modyfikacji : 28.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Syczuk
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Syczuk

Opcje strony

do góry