Sąd Rejonowy w Siedlcach

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/platforma-elektroniczne/13002,Platforma-Elektronicznego-Fakturowania-PEF.html
2023-10-05, 01:04

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Sąd Rejonowy w Siedlcach uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dn. 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 t. j.) Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Skrócona nazwa skrzynki: Sąd Rejonowy w Siedlcach

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL: 8211021463

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na PEF jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii (minister właściwy do spraw gospodarki), który powierzył dalsze przetwarzanie danych Brokerom PEF - w ramach świadczenia przez nich usług.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2021
Data modyfikacji : 05.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Rycerz Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Rycerz

Opcje strony