Sąd Rejonowy w Siedlcach

Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach

powołany rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.06.2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste(Dz.U. z 2002 r., Nr 95, poz. 843 z późn. zm.) do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych:
- gmin: Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki i Stara Kornica.

Telefon/fax - (083)359-07-14


Przewodniczący Wydziału - Starszy referendarz  sądowy  Tomasz Hajduk - przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00 - 13.00
W okresie epidemii wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów w/w dniu i godzinach.
Skargi i wnioski proszę kierować pisemnie bądź drogą e-mail.

Kierownik Sekretariatu - Robert Popławski

e-mail: kw.losice@siedlce.sr.gov.pl
 

Osoby niepełnosprawne wykazujące chęć skorzystania z pomocy w poruszaniu się i przemieszczaniu po budynku Wydziału Zamiejscowego w Ksiąg Wieczystych w Łosicach proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod tel.   83- 359-07-14 Lub e-mail: kw.losice@siedlce.sr.gov.pl

Informacje - jak złożyć wniosek o odpis księgi wieczystej lub wpis/założenie księgi wieczystej  

Metadane

Data publikacji : 29.11.2009
Data modyfikacji : 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry