Sąd Rejonowy w Siedlcach

Oddziały Sądu Rejonowego

Oddział Administracyjny

Do zakresu oddziału należą w szczególności:

 

 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • prowadzenia biblioteki i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • prowadzenie sekretariatu prezesa(ów) sądu;
 • prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu;
 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami sądu;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu;
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

 

Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Zielińska-Artych 

tel. sekretariat : 025-6400810 

 

Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału Finansowego - Główna Księgowa - Mirosława Mikołajczyk

tel.: 25-6400826

 

 

Do zakresu oddziału należą w szczególności:

 • opracowywanie projektu budżetu sądu;
 • wykonywanie budżetu sądu;
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości sądu;

Metadane

Data publikacji : 30.11.2009
Data modyfikacji : 25.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry