Sąd Rejonowy w Siedlcach

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Siedlcach jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

 

Sąd Rejonowy w Siedlcach utworzony został w 1975 r. na  mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975, Nr 18, poz. 99).

 

Sąd Rejonowy w Siedlcach,  jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach, na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  (Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) obejmuje obszarem właściwości:

  • miasta: Siedlce,
  • gminy: Domanice, Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn Poduchowny.

 

Oganizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2072 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2046 ze zm.)

  • Zarządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Sprawiedl. z 2019r. poz.138 ze zm.)

Metadane

Data publikacji : 20.11.2009
Data modyfikacji : 19.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry