Sąd Rejonowy w Siedlcach

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/dzialalnosc-sadu/kierownictwo-organy-sad/prezes-i-wiceprezes/746,Prezes-Sadu-Rejonowego.html
2022-12-05, 06:09

Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Joanna Wardak

Kompetencje Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach:

 

 1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.
 2. Przewodniczy IV Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 3. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych i VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.
 4. Sprawuje nadzór nad komornikami działającymi we właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 5. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.
 6. Sprawuje nadzór służbowy nad Dyrektorem Sądu w zakresie określonym w art. 21 § 3  Prawa o ustroju sądów powszechnych.
 7. Nadzoruję pracę Oddziału Administracyjnego, w zakresie spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji dyrektora sądu.
 8. Bada i rozpatruje skargi oraz przedstawia informacje o stanie spraw toczących się podległym Sądzie na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego.
 9. Przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi oraz wnioski w zakresie nadzorowanych wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu.

 

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w piątki

w godzinach od 14.00 do 15.00

 

Adres: 08-110 Siedlce,  ul. Kazimierzowska 31 A

tel. 25 6400807

e-mail: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl
 

 

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR  Iwona Więckiewicz

 Kompetencje Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach:

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach we wszystkich sprawach w czasie jego nieobecności.
 2. Przewodniczy II Wydziałowi Karnemu Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 3. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością: III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i V Wydziału Gospodarczego.
 4. Bada i rozpatruje skargi oraz przedstawia informacje o stanie spraw toczących się podległym Sądzie na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego.
 5. Przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi oraz wnioski w zakresie nadzorowanych wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu.
 6. Wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w czwartki

w godzinach od 11.00 do 12.00

 

Instrukcja

 
Instrukcja dla użytkownika

Serwis internetowy, który Państwo oglądają, jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619). Dołożyliśmy wszelkich starań aby serwis był jak najbardziej funkcjonalny i przejrzysty.
Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu.

Strona główna
Tę stronę zawsze zobaczą Państwo na powitanie. Znajdą na niej Państwo tytuły najnowszych artykułów oraz najważniejsze linki. Do każdego artykułu zamieszczonego w serwisie dotrą Państwo poprzez "Menu przedmiotowe", "Mapę serwisu" lub moduł "Szukaj".

Mapa serwisu
Przedstawia strukturę poszczególnych rozdziałów.

Instrukcja
Opisuje sposób korzystania ze strony.

Szukaj
Poprzez ten moduł można znaleźć artykuły zawierające interesujące Państwa słowa. Należy wpisać w oknie poszukiwane słowo, lub słowa i kliknąć klawiszem "SZUKAJ".
Po wykonaniu tej operacji pojawią się wyniki przeszukania bazy danych ze wskazaniem rozdziału, w którym znajduje się dany artykuł, oraz odnośnika, umożliwiającego bezpośrednie przejście do wybranego artykułu.

Artykuły
Każdy artykuł opatrzony jest:
 • tytułem rozdziału lub artykułu
 • linkiem powrotu do rozdziału w jakim znajduje się artykuł
 • licznikiem odwiedzin danego artykułu
 • funkcją "Powiadom znajomego"
 • tytułem rozdziału lub artykułu
 • funkcją wydruku
 • stopką informacyjną zawierającą:
  • datę opublikowania artykułu
  • datę, od której obowiązuje artykuł (opcjonalnie)
  • datę ostatniej modyfikacji (opcjonalnie)
  • autora artykułu
  • nazwisko osoby, która opublikowała artykuł
  • numer wersji danego artykułu (opcjonalnie) 

Menu tematyczne
Nazwy głównych rozdziałów strony.

www.bip.gov.pl
Link do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Redakcja serwisu
Zawiera informacje o osobach redagujących stronę.

Rejestr zmian
Rejestr zmian na stronie BIP: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu.

Licznik odwiedzin
Wskazuje liczbę osób, które odwiedziły stronę oraz poszczególne rozdziały i podrozdziały.

Metadane

Data publikacji : 23.11.2009
Data modyfikacji : 29.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony