Sąd Rejonowy w Siedlcach

Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Joanna Wardak

Kompetencje Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach:

 

 1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.
 2. Przewodniczy IV Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 3. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych i VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach.
 4. Sprawuje nadzór nad komornikami działającymi we właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 5. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.
 6. Sprawuje nadzór służbowy nad Dyrektorem Sądu w zakresie określonym w art. 21 § 3  Prawa o ustroju sądów powszechnych.
 7. Nadzoruję pracę Oddziału Administracyjnego, w zakresie spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji dyrektora sądu.
 8. Bada i rozpatruje skargi oraz przedstawia informacje o stanie spraw toczących się podległym Sądzie na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego.
 9. Przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi oraz wnioski w zakresie nadzorowanych wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu.

 

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w piątki

w godzinach od 14.00 do 15.00

 

Adres: 08-110 Siedlce,  ul. Kazimierzowska 31 A

tel. 25 6400807

e-mail: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl
 

 

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR  Iwona Więckiewicz

 Kompetencje Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach:

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach we wszystkich sprawach w czasie jego nieobecności.
 2. Przewodniczy II Wydziałowi Karnemu Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 3. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością: III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i V Wydziału Gospodarczego.
 4. Bada i rozpatruje skargi oraz przedstawia informacje o stanie spraw toczących się podległym Sądzie na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego.
 5. Przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi oraz wnioski w zakresie nadzorowanych wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu.
 6. Wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w czwartki

w godzinach od 11.00 do 12.00

 

Metadane

Data publikacji : 23.11.2009
Data modyfikacji : 29.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Wyżywniak
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry