Sąd Rejonowy w Siedlcach

Prezes Sądu Rejonowego

                             SSR Agnieszka Tomasiewicz – Celińska

                                Kompetencje Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach :

 

 1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu.
 2. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad: I Wydziałem Cywilnym, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, II Wydziałem Karnym, VI Wydziałem Ksiąg Wieczystych  i VIII Zamiejscowym Wydziałem Ksiąg Wieczystych zs w Łosicach.
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów.
 4. Sprawuje nadzór służbowy nad Dyrektorem Sądu w zakresie określonym w art. 21 § 3  Prawa o ustroju sądów powszechnych.
 5. Nadzoruję pracę Oddziału Administracyjnego, w zakresie spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji dyrektora sądu.
 6. Bada i rozpatruje skargi oraz przedstawia informacje o stanie spraw toczących się podległym Sądzie na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego.
 7. Przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi oraz wnioski w zakresie nadzorowanych wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu.

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w czwartki, w godzinach od 10.00 do 13.00
W okresie epidemii
wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów w/w
dniu i godzinach

Skargi i wnioski proszę
kierować pisemnie bądź drogą e-mail

                      Adres: 08-110 Siedlce,  ul. Kazimierzowska 31 A

Tel. 25 6400807

E-mail: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl
 

 

 

 

 

                                                                  Wiceprezes Sądu Rejonowego

                                                                           SSR Jolanta Warsz

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach we wszystkich sprawach w czasie jego nieobecności.
 2. Przewodniczy III Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 3. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością: IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i V Wydziału Gospodarczego.
 4. Sprawuje nadzór nad komornikami działającymi we właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach.
 5. Bada i rozpatruje skargi oraz przedstawia informacje o stanie spraw toczących się podległym Sądzie na polecenie Prezesa Sądu Okręgowego.
 6. Przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi oraz wnioski w zakresie nadzorowanych wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu.
 7. Wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu.

 

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00-13.00
 

W okresie epidemii
wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów w/w
dniu i godzinach

Skargi i wnioski proszę
kierować pisemnie bądź drogą e-mail

Instrukcja

 
Instrukcja dla użytkownika

Serwis internetowy, który Państwo oglądają, jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619). Dołożyliśmy wszelkich starań aby serwis był jak najbardziej funkcjonalny i przejrzysty.
Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu.

Strona główna
Tę stronę zawsze zobaczą Państwo na powitanie. Znajdą na niej Państwo tytuły najnowszych artykułów oraz najważniejsze linki. Do każdego artykułu zamieszczonego w serwisie dotrą Państwo poprzez "Menu przedmiotowe", "Mapę serwisu" lub moduł "Szukaj".

Mapa serwisu
Przedstawia strukturę poszczególnych rozdziałów.

Instrukcja
Opisuje sposób korzystania ze strony.

Szukaj
Poprzez ten moduł można znaleźć artykuły zawierające interesujące Państwa słowa. Należy wpisać w oknie poszukiwane słowo, lub słowa i kliknąć klawiszem "SZUKAJ".
Po wykonaniu tej operacji pojawią się wyniki przeszukania bazy danych ze wskazaniem rozdziału, w którym znajduje się dany artykuł, oraz odnośnika, umożliwiającego bezpośrednie przejście do wybranego artykułu.

Artykuły
Każdy artykuł opatrzony jest:
 • tytułem rozdziału lub artykułu
 • linkiem powrotu do rozdziału w jakim znajduje się artykuł
 • licznikiem odwiedzin danego artykułu
 • funkcją "Powiadom znajomego"
 • tytułem rozdziału lub artykułu
 • funkcją wydruku
 • stopką informacyjną zawierającą:
  • datę opublikowania artykułu
  • datę, od której obowiązuje artykuł (opcjonalnie)
  • datę ostatniej modyfikacji (opcjonalnie)
  • autora artykułu
  • nazwisko osoby, która opublikowała artykuł
  • numer wersji danego artykułu (opcjonalnie) 

Menu tematyczne
Nazwy głównych rozdziałów strony.

www.bip.gov.pl
Link do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.


Redakcja serwisu
Zawiera informacje o osobach redagujących stronę.

Rejestr zmian
Rejestr zmian na stronie BIP: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu.

Licznik odwiedzin
Wskazuje liczbę osób, które odwiedziły stronę oraz poszczególne rozdziały i podrozdziały.

Metadane

Data publikacji : 23.11.2009
Data modyfikacji : 16.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry