Sąd Rejonowy w Siedlcach

Dyrektor Sądu Rejonowego w Siedlcach

                                                       Agnieszka Piekart

                                        Kompetencje Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach:

 

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 usp;

 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów;

 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów;

 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

   

   

  Adres: 08-110 Siedlce,  ul. Kazimierzowska 31A  

  tel. sekretariat : 025-6400807

  E-mail: sekretariat.dyrektora@siedlce.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 23.11.2009
Data modyfikacji : 07.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak

Opcje strony

do góry