Biuletyn Informacji Publicznej Lista sędziów, asesorów sądowych i referendarzy Sądu Rejonowego w Siedlcach - Sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze SR (podziały czynności i zasady przydziału spraw) - Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2019, 16:28

Sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze SR (podziały czynności i zasady przydziału spraw)

Czwartek, 03 stycznia 2019

Lista sędziów, asesorów sądowych i referendarzy Sądu Rejonowego w Siedlcach

Zasady przydziału spraw w Sadzie Rejonowym w Siedlcach

Podziały czynności na rok 2019 :

 

 

Lista Sędziów :

I Wydział Cywilny:

 1. Nowowiejska-Maciejewska Joanna – Przewodniczący Wydziału
 2. Jaszczuk-Orzyłowska Monika- Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Pawlik - Borkowska Joanna
 4. Pawlukowski Krzysztof
 5. Uszyński Grzegorz
 6. Żyłka Aneta
 7. Chomiuk-Indraszczyk Agnieszka

II Wydział Karny:

 1. Więckiewicz Iwona – Przewodniczący Wydziału
 2. Kędzia Daniel - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Tomasiewicz-Celińska Agnieszka 
 4. Kowalczyk-Makuła Anita ( delegowana do Sądu Okręgowego w Siedlcach w okresie od 01.03.2017r. na czas nieokreślony)
 5. Mądry Paweł  (delegowany do Sądu Okręgowego w Siedlcach w okresie od 01.11.2017r. do 31.10.2019 r.)
 6. Semeniuk Małgorzata  (orzeka także w Sekcji Wykonawczej)
 7. Karasek Urszula

Sekcja Wykonawcza:

 1. Banasiuk Magdalena – Kierownik Sekcji  (orzeka także w II Wydziale Karnym)

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

 1. Warsz Jolanta – Przewodniczący Wydziału
 2. Boruta Anna
 3. Otulak-Centkowska Agnieszka
 4. Makuła Jarosław

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Wardak Joanna – Przewodniczący Wydziału
 2. Nowotniak Robert

V Wydział Gospodarczy:

 1. Lach Krzysztof – Przewodniczący Wydziału
 2. Wielądek Aneta
 3. Zaniewicz Paweł
 4. Popowska Anna

 

Lista asesorów sądowych:

I Wydział Cywilny:

 1. Gołębiowska Marta
 2. Wolak Angelika
 3. Szczepaniak Hubert

 

Lista referendarzy sądowych:

I Wydział Cywilny:

 1. Stopniak Bogumił (del.)
 2. Rabek Jarosław (del.)
 3. Gajda-Karpowicz Ewa (del.)
 4. Strus Agnieszka (del.)
 5. Starosielec Bernard (del.)
 6. Grams Marzena (del.)
 7. Uziębło Grzegorz (del.)
 8. Gawrysiuk- Truskalska Izabela (del.)
 9. Matusik-Wojewódzka Joanna
 10. Sobieszczańska Anna
 11. Jąg-Czaplińska Karolina

V Wydział Gospodarczy:

 1. Osińska Ewa

VI Wydział Ksiąg Wieczystych:

 1. Markowska Joanna - Przwodnicząca Wydziału
 2. Okurowska Małgorzata
 3. Rzążewska Małgorzata
 4. Zielińska Agata
 5. Olchowski Marcin

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Łosicach:

 1. Hajduk Tomasz – Przewodniczący Wydziału

Podziały czynności na rok 2018

Metadane

Data publikacji : 03.01.2019
Data modyfikacji : 10.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Miroński
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Wyżywniak
Statystyki:
2004
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL